เงื่อนไขและกฎระเบียบ

โปรดอ่านเงื่อนไขและกฎระเบียบด้านล่างโดยละเอียด ถ้ารับระบบเราได้ก็สมัคสมาชิคมาขอที่อยู่ลงของได้เลยครับ

ทางเราใช้เวลาส่งของ 10-12

วันนับจากวันอาทิตย์ของรอบนั้นๆ ทางเราจะตัดรอบทุกวันพุธ 6 pm ถ้าของมาหลังวันนั้นจะถูกส่งรอบอาทิตย์ต่อไป ถ้าท่านต้องการให้รอส่งรอบถัดไปต้องแจ้งเรา 5 ทุ้มของวันอังคารไทย ถ้าไม่แจ้งเรา เราจะส่งของออกรอบอาทิตย์นั้นทันทีครับ

( อาจมีล่าช้าได้หากเกิดการดีเลย์ของสายการบินหรือโดนตรวจสอบตอนของเข้าไทย )

ทางเราจะเรียกเก็บเงินก่อนของถึงไทย 7 วัน

ลูกค้าจะมีเวลาทั้งหมด 3วันในการโอนเงิน

เราจะไม่เรียกเก็บเงินจนกว่าของรอบที่ส่งออกไปก่อนถึงมือลูกค้าเเล้ว เราถึงจะเริ่มเรียกเก็บเงินรอบใหม่

ด้านล่างเป็นสินค้าต้องห้ามที่ทางเราไม่สามารถรับส่งได้

บุหรีไฟฟ้าแะนํ้ายาบุหรีไฟฟ้า

อาวุธทุกชนิดรวมถึงอุปกรณ์ปืนหรือพาร์ท

ทางเราทํางานกันเป็นทีมงานทั้งทางอเมริกาและทางไทย หน้าที่ของทีมงานทาง USA จะเป็นการ

- รับของที่สั่งมาลง

- ถ่ายรูปของที่มาให้ลูกค้าดู

- รีแพคของให้โดยไม่คิดค่ารีแพคหรือค่ากล่อง

- ส่งของออกจากอเมริกา

หน้าที่ของทีมงานทาง ไทย

- ออกของให้ลูกค้า

- จัดส่งของในไทยให้ลูกค้า

- ตามงานที่ติดตรวจหรือช้ากว่ากําหนดถึง

- หากลูกค้าต้องการตามของหรือเคลมของจะต้องติดต่อทีมงานทางไทยเราเท่านั้นครับ

สินค้าที่ฝากส่งกับทางบริษัท

ทางเรามีระบบประกันให้ท่านซื่อเพิ่มหากท่านต้องการให้เรารับผิดชอบ 100% เต็มหากท่านไม่ได้รับสินค้า ทางเราคิด 7 % จากมูค่าสินค้าที่ท่านต้องการทําประกัน หากท่านไม่ทําทางเราจะคุ้มครองเพียงแค่การสูญหายเท่านั้น ซึ่งบริษัทจะรับผิดชอบตามมูลค่าจริงของสินค้า แต่ไม่เกินวงเงิน 10,000 บาทต่อ shipment และลูกค้าที่ส่งไม่เกิน 5 kg จะได้ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท สำหรับสินค้าที่สูญหาย อันเกิดจาก การขนส่งของเรา หรือ ของโดนเรียกตรวจและหายจากทางเจ้าหน้าที่หรือรอของเกินกว่า 4 เดือน ทางเราจะเปิดให้ลูกค้าเคลมของทันที ค่าส่งที่ลูกค้าจ่ายมากับทางเรา เราคืนให้เต็มจํานวนครับลูกค้าไม่มีสิตเรียกร้องอะไรมากกว่าที่ระบบเรากําหนดไว้ครับ

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Not a member? Sign up. Log Out