เงื่อนไขและกฎระเบียบของทางเครื่อง

โปรดอ่านเงื่อนไขและกฎระเบียบด้านล่างโดยละเอียด ถ้ารับระบบเราได้ก็สมัคสมาชิคมาขอที่อยู่ลงของได้เลยครับ

ทางเราใช้เวลาส่งของ 5-7 วัน นับจากวันที่ของออกจากอเมริกา

นับจากวันของออกจากอมเริกาของรอบนั้นๆ ทางเราจะตัดรอบทุกอาทิตย์ตัดรอบรับของวันจันทร์ 6 pm ถ้าของมาหลังวันนั้นจะถูกส่งรอบอาทิตย์ต่อไป ถ้าท่านต้องการให้รอส่งรอบถัดไป สามารเเต่ของที่รอต้องไม่เกิน 2 kg ของที่รอจะถูกส่งไปรอที่ไทย

( อาจมีล่าช้าได้หากเกิดการดีเลย์ของสายการบินหรือโดนตรวจสอบตอนของเข้าไทย )

ทางเราจะเรียกเก็บเงินก่อนของถึงไทย 3-5 วัน

ลูกค้าจะมีเวลาทั้งหมด 5วันในการโอนเงิน หรือภายในวันที่ line@ เเจ้งว่าของมาครบเเล้ว หากโอนช้าเราส่งของช้าว่ากันไม่ได้นะครับ

ด้านล่างเป็นสินค้าต้องห้ามที่ทางเราไม่สามารถรับส่งได้

บุหรีไฟฟ้าแะนํ้ายาบุหรีไฟฟ้า

อาวุธทุกชนิดรวมถึงอุปกรณ์ปืนหรือพาร์ท

หน้าที่ของลูกค้าที่มาใช้บริการเรา

- หลังสั่งของต้องเเจ้ง นามสกุล ที่ลงของเเละเบอร์ไทย ไปที่ line ID: @shiptothailand2020

- วันที่เราตัดรอบเราจะให้ลูกค้าทํารายการของที่มาถึงมือเราโดยลูกค้าจะทราบว่ามีอะไรบางเพราะเราจะถ่ายรูปให้ดู ดูตัวอย่างได้ทาง line@ @shiptothailand2020 ( หากไม่ทํารายการของตามวันที่เราขอทางเราจะของดการส่งของออกของลูกค้าท่านนั้นนะครับ)

- เเจ้งทําประกันหากมีความประสงค์ต้องการทํา หรือเเจ้งรอรวมของหากของไม่เกิน 2 kg ในรอบนั้น

- ชําระเงินหลังเราเเจ้งยอดไม่เกิน 5 วันหรือภายในวันที่เราเเจ้งว่าของมาครบเเล้ว หากไม่โอนทางเราส่งช้าว่ากันไม่ได้นะครับ

ทางเราทํางานกันเป็นทีมงานทั้งทางอเมริกาและทางไทย หน้าที่ของทีมงานทาง USA จะเป็นการ

- รับของที่สั่งมาลง

- ถ่ายรูปของที่มาให้ลูกค้าดู

- รีแพคของให้โดยไม่คิดค่ารีแพคหรือค่ากล่อง

- ส่งของออกจากอเมริกา

หน้าที่ของทีมงานทาง ไทย

- ออกของให้ลูกค้า

- จัดส่งของในไทยให้ลูกค้า

- ตามงานที่ติดตรวจหรือช้ากว่ากําหนดถึง

- หากลูกค้าต้องการตามของหรือเคลมของจะต้องติดต่อทีมงานทางไทยเราเท่านั้นครับ

สินค้าที่ฝากส่งกับทางบริษัท

ทางเรามีระบบประกันให้ท่านซื่อเพิ่มหากท่านต้องการให้เรารับผิดชอบ 100% เต็มจากมูลค่าของที่ท่านส่ง หากท่านไม่ได้รับสินค้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทางเราคิด 7 % จากมูค่าสินค้าที่ท่านต้องการทําประกัน หากท่านไม่ทําประกันทางเราจะคุ้มครองเพียงแค่การสูญหายเท่านั้น ซึ่งบริษัทจะรับผิดชอบตามมูลค่าของที่แท้จริง แต่ไม่เกินวงเงิน 7,000 บาทต่อรอบส่งครั้งนั้น ( สําหรับคนที่มีของเกิน 5 kg ) และลูกค้าที่ส่งไม่เกิน 5 kg จะได้ วงเงินไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับสินค้าที่สูญหาย อันเกิดจาก การขนส่งของเรา หรือ ของโดนเรียกตรวจและหายจากทางเจ้าหน้าที่ที่ตรวจของหรือรอของเกินกว่า 4 เดือน ไม่ว่าจะกรณีได้ก็ตาม ทางเราจะเปิดให้ลูกค้าเคลมของทันที ค่าส่งของจากอเมริกาที่ลูกค้าจ่ายมากับทางเรา เราจะคืนให้ตามจํานวนเงินที่ลูกค้าจ่ายเรามาเต็มครับหลังจากที่เราเเน่ใจเเล้วว่าเราไม่สามารเอาของให้ลูกค้าได้หรือเราเปิดเครมของเเล้วเท่านั้น ลูกค้าที่ไม่ได้ทําประกันจะไม่มีสิตเรียกร้องอะไรมากกว่าที่ระบบเรากําหนดไว้นะครับ หากรับไม่ได้อย่าใช้บริการเรานะครับ

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Not a member? Sign up. Log Out