ประกาศของรอบ 21/07/17

ประกาศของรอบ 16/06/17 และ 23/06/17
July 9, 2017
ประกาศของรอบ 11/08/17
August 27, 2017

ถึงแล้วนะครับ ใครยังไม่โอนเงินโอนวันนี้เลยนะครับ พรุ่งนี้จะเริ่มออกส่งครับ ส่วนรอบ 07/07/17 ถึงนานเเล้วลืม update ครับ พยามตาม line@ เรานะครับเราจะ update ตรงนั้นตรงเวลาทุกรอบครับ ขอบคุณครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Member Login
Welcome, (First Name)!

Forgot? Show
Log In
Enter Member Area
My Profile Not a member? Sign up. Log Out